Z mądrości serca...

 

Wspierajmy się wspólnie modlitwą, z niej czerpmy siłę i światło.

 

bł. Maria Angela

Felicjanki...

Proszę o modlitwę...

 

 

"Staraj się wypełnić to zalecenie Pana Jezusa, aby się ciągle modlić, a nigdy nie ustawać".

 

bł. Maria Angela, 1867 r.

 

 

Skrzynka intencji

Pokój i dobro!

Wezwane, by jako Felicjanki współdziałać z Chrystusem w duchowej odnowie świata, dążymy do umiłowania Boga i zjednoczenia z Nim, żyjąc pełnią Ewangelii. Oddajemy się całkowicie do dyspozycji Bogu i służymy Jego ludowi z bezgranicznym poświęceniem,
"ABY PRZEZ WSZYSTKO I OD WSZYSTKICH
BÓG BYŁ ZNANY, KOCHANY I WIELBIONY"

Papieskie Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2014 PDF Drukuj Email

Drodzy Bracia i Siostry,

Jeszcze dziś bardzo wielu ludzi nie zna Jezusa Chrystusa. Zatem misja ad gentes jest bardzo pilna. Do udziału w niej powołani są wszyscy członkowie Kościoła, ponieważ Kościół z natury jest misyjny: Kościół zrodził się, „wychodząc na zewnątrz”. Światowy Dzień Misyjny jest szczególnym momentem, w którym wierni z różnych kontynentów modlitwą i konkretnymi gestami solidarności angażują się we wspieranie młodych Kościołów w krajach misyjnych. Chodzi tu o dzielenie się łaską i radością. Łaską, ponieważ Duch Święty, posłany przez Ojca, użycza mądrości i siły tym, którzy są posłuszni jego działaniu. Radością, ponieważ Jezus Chrystus, Syn Ojca, posłany, by ewangelizować świat, wspiera nas i towarzyszy naszej pracy misyjnej. Właśnie radości Jezusa i posłanych uczniów dotyczy fragment w ewangelii św. Łukasza (Łk 10,21-23).

Więcej…
 

Warto tutaj zajrzeć...

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama